whatis.finance

EDD

Enhanced Due Dilligence

Enhanced Due diligence er en KYC (Know Your Customer) prosess som gir et større nivå av gransking av potensielle forretningssamarbeid og fremhever risiko som ikke kan oppdages av Customer Due Diligence.

A Stacc Project