whatis.finance

Factoring

Factoring

En form for driftskreditt i næringslivet. Factoring virker slik at en selger gir en utestående fordring (regning) til et factoringselskap, som gir selgeren et avtalt deloppgjør og selv krever inn pengene fra kunden.

A Stacc Project