whatis.finance

ODD

Operational Due Diligence

Operational due diligence, er prosessen hvor en potensiell innkjøper undersøker de opperasjonnelle aspektene til et selskap de vurderer å kjøpe opp. Dette gjennomføres under fusjoner og oppkjøp

A Stacc Project