whatis.finance

PAN

Primary Account Number

Også kalt kortnummer. Dette består av 14-16 unike tall som identifiserer bankkortet ditt og ikke direkte hvilken bankkonto kortet er knyttet til.

A Stacc Project