whatis.finance

SCA

Strong customer authentication

Sterk kundeautentisering (SCA) er et nytt europeisk myndighetskrav for å redusere svindel og gjøre online betalinger sikrere. For å godta betalinger og oppfylle SCA-kravene, må du bygge ytterligere godkjenning i kassen. SCA krever godkjenning for å bruke minst to av de følgende tre elementene.

A Stacc Project