whatis.finance

AISP

account information service provider

AISP er en TPP (tredjepartsleverandør) autorisert til tilgang til individer og organisasjoners kontoinformasjon hos deres respektive finansinstitusjoner, med deres eksplisitte tillatelse. Til sammenligning har PISP-er i tillegg tilgang til å utføre transaksjoner på vegne av kundene.

A Stacc Project