whatis.finance

AML

anti money laundering

Anti money laundering, eller anti-hvitvasking (AHV) på norsk, refererer til et sett av lover, regler og forskrifter som skal forhindre hvitvasking av penger, også med tanke på finansiering av terrorisme og etterlevelse av internasjonale handelsrestriksjoner. I prosessen med opprettelsen av nye kunder er det viktig at bankene gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre at kunder ikke driver med hvitvasking av penger.

A Stacc Project