whatis.finance

ARM

accounts receivable management

Accounts receivable management refererer til prosesser og systemer som tar seg av det som har med innbetalinger å gjøre. Beløpene kundene skylder et selskap etter at det har levert fra seg et produkt eller tjeneste, kalles accounts receivable.

A Stacc Project