whatis.finance

CFC

controlled foreign corporation

Et kontrollert utenlandsk selskap (CFC) er en bedriftsenhet som er registrert og driver virksomhet i en annen jurisdiksjon eller land enn der eierne har tilhørighet. CFC kan være fordelaktig når kostnadene ved å sette opp og drive en bedrift er lavere i et annet land enn hjemlandet.

A Stacc Project