whatis.finance

compliance

compliance

Compliance dreier seg om etterlevelse av juridiske krav. Banker har gjerne ansatte som bare driver med compliance. I noen banker er det denne avdelingen som har ansvaret for å stoppe formuleringer kundene kan forstå, samt hindre nytenkning og innovasjon.

A Stacc Project