whatis.finance

CRS

common reporting standard

Common reporting standard er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter i ulike land. Over 100 land har undertegnet avtalen, inkludert Norge og alle EUs medlemsland.

A Stacc Project