whatis.finance

CRS/FATCA

Common Reporting Standard

Norge har inngått avtaler med andre land om automatisk utveksling av formuesopplysninger. Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skattyter har utenfor sitt hjemland. Avtalene medfører at banker må fastslå hvor kontohavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende og innrapportere kontoopplysningene til Skatteetaten. Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

A Stacc Project