whatis.finance

Deflasjon

Deflasjon

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. En årsak kan være minking av pengemengden i forhold til varer og tjenester, som i sin tur øker markedsverdien eller kjøpekraften til penger

A Stacc Project