whatis.finance

DPIA

data protection impact assessment

Forkortelse for data protection impact assessment. En vurdering av personvernkonsekvenser ved behandling av personopplysninger som skal sikre at personvernet til dem som er registrert i en løsning ivaretas. GDPR stiller krav om at en DPIA skal gjennomføres dersom en behandling av personopplysninger vil medføre "høy risiko for fysiske personers rettigheter og frihet".

A Stacc Project