whatis.finance

egenerklæring

egenerklæring

Banken må hente inn egenerklæring fra fysisk person før etablering av kontoforhold. Egenerklæringen skal vise hvor kontohaver er skattemessig bosatt og om kontohaver er amerikansk statsborger. Det stilles ikke krav til at opplysningspliktige må innhente egenerklæring på et bestemt skjema.

A Stacc Project