whatis.finance

Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv, og/eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften

A Stacc Project