whatis.finance

ESG

environmental, social, and governance

ESG står for environmental, social and corporate governance, og brukes om et begrep i forbindelse med bærekraftige investeringer. ESG definerer en rekke mål innen de tre områdene, og ESG kan integreres i investeringsstrategien for i best mulig grad å sikre miljøvennlige og bærekraftige investeringer.

A Stacc Project