whatis.finance

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act er en avtale Norge har inngått med USA. Den pålegger bankene å innhente en del brukerinformasjon for å fastsette om dette må rapporteres til norske myndigheter dom da eventuelt rapporterer videre til amerikanske skattemyndigheter.

A Stacc Project