whatis.finance

GDPR

General Data Protection Regulation

GDPR (General Data Protection Regulation), eller personvernforordningen på norsk, har som formål å sørge for god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som at personopplysninger likevel skal kunne utveksles innenfor EU- og EØS-området. Den omhandler også eksport av personopplysninger utenfor EU og EØS. Hovedformålet med GDPR er å sikre EU-/EØS-borgerne kontroll over egne personopplysninger, og å skape et forenklet og konsistent regelverk for internasjonale selskaper som forholder seg til EU- og EØS-området.

A Stacc Project