whatis.finance

innskuddsgarantien

innskuddsgarantien

Om en bank er medlem av Bankenes Sikringsfond, betyr det at innskuddskunder vil ha en garanti for innskuddene sine på inntil 2 millioner kroner. Garantibeløpet vil fortsatt være 2 millioner kroner også etter implementeringen av Lov om endringer i finansforetaksloven mv., som trådte i kraft 1. januar 2019.

A Stacc Project