whatis.finance

Intradag

Intradag

Betyr "innenfor samme dag". Blir brukt for eksempel om hendelser og utvikling i verdipapirmarkedet innenfor børsens åpningstider en gitt dag.

A Stacc Project