whatis.finance

IRR

Internal rate of return

Internal rate of return (IRR), er en beregning som brukes i kapitalbudsjettering for å estimere lønnsomheten til potensielle investeringer.

A Stacc Project