whatis.finance

JTTA

ja takk til alle

«Ja-takk-til-alle». funksjonalitet der betaler aksepterer å motta regninger digitalt på generell basis, det vil si at det ikke er nødvendig med en eksplisitt avtale om forsendelsesmåten på forhånd med den enkelte betalingsmottaker. Det vil muliggjøre at en enkeltstående regning, for eksempel fra en håndverker, kan sendes kunden digitalt selv om kunden ikke har en eFakturaavtale med håndverkeren på forhånd.

A Stacc Project