whatis.finance

KYC

know your customer

Know your client eller know your customer er virkemidler som sikrer at et finansforetak vet nok om sine kunder til å forhindre og avdekke om det finansielle systemet brukes til ulovlig virksomhet, som hvitvasking og terrorfinansiering.

A Stacc Project