whatis.finance

LEI-kode

Legal Entity Identifier kode

LEI står for Legal Entity Identifier, og er en standardisert kode på 20 tegn som entydig identifiserer virksomheter globalt som handler i finansmarkeder. Formålet er å lette myndigheters mulighet til å overvåke finansmarkedene. Systemet med LEI-koder er utviklet av FSB (Rådet for finansiell stabilitet) på anmodning fra G20-landene.

A Stacc Project