whatis.finance

MCC

merchant category code

Merchant category code er en firesifret kode som avgjør hvilken bransje et brukersted eller betalingsmottager er definert som. MCC brukes bl.a. i forbindelse med kredittkort som gir cashback ved bruk hos brukersteder innenfor visse bransjer.

A Stacc Project