whatis.finance

MiFID II

Markets in Financial Instruments Directive II

Markets in Financial Instruments Directive II er et direktiv og forordning som sammen med MiFIR trådte i kraft i EU i januar 2018, og som skal sikre økt transparens, konkurranseevne og stabilitet innen verdipapirmarkedet.

For kundene vil direktivet innebære at de får bedre informasjon om kostnader og gebyrer, samt at banken sikrer kundens kunnskap og erfaring med investeringsprodukter.

A Stacc Project