whatis.finance

opplysningspliktig

opplysningspliktig

Som tilbyder av innskuddskonto vil banker være opplysningspliktig i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-3. De må rapportere innskuddskonti, saldo og renteinntekter til skattemyndighetene. Skattemyndighetene benytter dette til å populere kontohavers skattemelding og dele opplysninger med utenlandske skattemyndigheter.

A Stacc Project