whatis.finance

PEP

politically exposed person

PEP står for politically exposed person, og refererer til personer som innehar høytstående politiske verv, som er identifisert som en risikogruppe med tanke på hvitvasking og korrupsjon. Som resultat av EUs tredje og fjerde hvitvaskingsdirektibv er det innført skjerpende tiltak, som også omfatter nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til personer som defineres som PEPs.

A Stacc Project