whatis.finance

PISP

payment initiation service provider

PISP er en TPP (tredjepartsleverandør) autorisert til å utføre betalinger på vegne av en kunde ved hjelp av bankens tilgjengelige verktøy. Til sammenligning har AISP-er kun tilgang til å lese av kontoinformasjon.

A Stacc Project