whatis.finance

PSB

pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver. Hver gang du avslutter et arbeidsforhold i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning opprettes et nytt pensjonskapitalbevis, og du kan derfor ha flere.

A Stacc Project