whatis.finance

PSD2

Payment Services Directive 2

Payment Services Directive 2 eller betalingstjenestedirektivet. Direktiv fra EU som setter krav til at bankene skal tilgjengeliggjøre et minimum av kundedata gjennom APIer.

I praksis betyr dette at bankene skal gjøre det mulig for kunden selv, eller tredjeparter på vegne av kunden, å hente ut informasjon om kontoer og transaksjoner fra banken, samt muligjøre betaling fra disse kontoene.

A Stacc Project