whatis.finance

Resultatregnskap

Resultatregnskap

Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i en virksomhet i løpet av et år. Resultatregnskapet sier dermed om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

A Stacc Project