whatis.finance

ROE

Return on equity

Return on equity(ROE). Avkastning på egenkapital. Måler selskapets avkastning på kapitalen eierne har satt inn. Viser hvor lønnsomt et selskap er for dets aksjonærer. Kan regnes på ulike måter, for eksempel ved å dele resultatet på egenkapitalen.

ROE blir sett på som et mål på hvor effektivt et selskap bruker sine midler til å skape overskudd.

A Stacc Project