whatis.finance

ROI

Return on Investment

Return on Investment, eller avkastning på investeringen, er en av de vanligste måtene som brukes til å måle lønnsomhet på en investering. ROI viser forholdet mellom gevinsten fra en investering og kostnaden.

A Stacc Project