whatis.finance

SLA

service-level agreement

En service-level agreement eller tjenestenivåavtale på norsk, er en kontrakt der to parter blir enige om hva som er akseptabelt nivå på tjenesten som leveres fra tjenesteyteren til den andre parten.

A Stacc Project