whatis.finance

TIN

taxpayer identification number

TIN (Taxpayer Identification Number) benyttes av skattemyndigheter til å identifisere den enkelte person. Identifikasjonsnumre kan enten bare benyttes av skattemyndighetene, eller også av andre etater og institusjoner i det aktuelle landet, slik det er i Norge. For eksempel benytter skattemyndighetene i Sverige personnummer, Danmark CPR-nummer og Polen PESEL-nummer som identifikasjonsnummer.

A Stacc Project