whatis.finance

TPP

third party providers

TPP eller tredjepartsleverandører er eksterne tjenesteleverandører knyttet til open banking. PSD2 introduserte konseptet, og pålagte bankene å tilrettelegge for TPP. Det er to typer TPP: AISP (account information service provider) og PISP (payment initiation service provider).

A Stacc Project