whatis.finance

underwriting

Underwriting

Underwriting er prosessen der en person eller organisasjon påtar seg risiko og vurderer kredittverdighet. Risikoen handler som regel om lån, forsikring eller investeringer.

A Stacc Project